Termeni si conditii

Termeni și condiții pentru utilizarea site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul său.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITEŞTI ŞI SĂ ACCEPŢI ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ EŞTI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII. SERVICIILE PE CARE ACEST SITE LE FURNIZEAZĂ SUNT REZERVATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI SAU MINORILOR DE PESTE 14 ANI CARE AU CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRINŢILOR DE A UTILIZA ACEST SITE WEB.

1. Definiții
1.1. Pentru scopul acestor termeni și condiții:
Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.
Atacuri de tip "refuzul serviciului" (Denial of Service) înseamnă interferență cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server. Serviciu înseamnă furnizarea către client a accesului la date și informații transmise de Furnizor și furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.fax2mail.ro; serviciile furnizate de Furnizor utilizatorilor înregistrați și clienților săi.
Mărci se referă la faptul că denumirea "Fax2Mail", oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Furnizorului său ale oricăror companii asociate. Furnizorul sau fax2mail. se refera la Net-Connect Communications.
Utilizator - persoana care utilizează serviciile acestui site (vizualizare, accesare de informații, browning, înregistrare, cereri de servicii, etc.); persoana care utilizează serviciile obținute prin înregistrarea la acest site.
Furnizorul sau fax2mail.ro se referă la Net-Connect Communications

2. Obligațiile Furnizorului
2.1. Furnizorul și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Furnizorului, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. Furnizorul și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:
a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori
b) eventualele defecte vor fi corectate
c) serviciul, sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații sau a serviciului.

2.2. În nici o circumstanță Furnizorul nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

2.3. Răspunderea Furnizorului (dacă aceasta este stabilită de către o instanță judecătorească sau un tribunal arbitrar), în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 1 dolar SUA.

3. Utilizare Improprie și Răspunderi
3.1. Clientul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligă că:
a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publică, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
b) nu va permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciul său rețeaua de telecomunicații a Furnizorul ului pentru a transmite sau a recepționa material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, amenințător, agresiv, defăimător;
c) nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, civil și penal;

3.2. Clientul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Furnizorul în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului sau a rețelei de comunicații a Furnizorului și a Internetului de către client, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Furnizor ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni și condiții.

3.3. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina Clientului.

4. Securitate și stocare de informații
4.1. Clientul ia la cunoștință că Furnizorul nu poate controla și nu oferă nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet sau prin Serviciu.

4.2. Clientul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși Furnizorul va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Clientul o primește sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranță.

4.3 În continuare, Clientul se angajează că în baza legii aplicabile, Furnizorul nu are nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la ștergerea sau imposibilitatea de a stoca mesajele fax şi/sau alte comunicaţii menținute sau transmise prin intermediul Serviciului.

5. Conexiunea la alte Rețele sau Terțe Părți
5.1. Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informații afișate de către Furnizor pe WEB, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, pentru a primi faxuri de la alți terți, iar Clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Clientul accepta starea de fapt că Furnizorul nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

5.2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Clientului și nu implică sprijinirea de către Furnizor a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

5.3. Furnizorul nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte a Republicii Moldova. Dacă Clientul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, Furnizorul nu este responsabil pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

6. Informații personale
6.1. Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că Furnizorul are dreptul de a insera numele și alte informații cu privire la Client, rezultate în urma utilizării serviciului de către Client, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:
a) pentru utilizarea acestor date de către Furnizor în scopuri de vânzări și marketing;
b) în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor sau fraudelor;
c) Furnizorul poate oferi informația colectată de la client și altor furnizori de servicii sau produse care, în opinia Furnizorului, ar putea prezenta interes pentru client;
d) În scopul furnizării datelor necesare punerii la dispoziția utilizatorilor finali de către furnizorii de serviciu universal a unui serviciu de informații privind abonații și a unui registru al abonaților.

6.2. Scopurile în care Furnizorul poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le poate fi oferită sunt tratate pe larg în Reguli de confidențialitate.

7. Modificări ale Serviciilor.
7.1. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul furnizate către Client cu sau fără aviz. Furnizorul nu este răspunzător faţă de Client sau de altă parte terță în cazul în care Furnizorul îşi exercită dreptul de a modifica sau întrerupe Serviciul.

8. Generalități

8.1. Modificări ale acestor termeni și condiții - Furnizorul poate modifica acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Clientului prin afișare pe site-ul web la www.fax2mail.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web. Furnizorul poate modifica termenii și condițiile oricând pe serviciile oferite prin intermediul sitului, și pentru fiecare utilizator în parte.

8.2. Forță Majoră - Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care Furnizorul nu este responsabilă. Pentru serviciile gratuite, Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate.

8.3. Jurisdicție - Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există linkuri) este controlat de către Furnizor. Prin accesarea acestui site, Clientul accepta că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor românești. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. Furnizorul nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site sau a mesajelor primite prin intermediul serviciilor oferite se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site sau serviciile oferite prin intermediul său, din afară României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

8.4. Confidențialitate - Furnizorul nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidențială. Furnizorul nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informație pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

9. Declarația Clientului

9.1. Declară şi garantează că are vârsta de cel puţin 18 ani sau, conform legii, vârsta majoratului în țara, statul sau provincia în care are domiciliul şi că în situația în care va solicita număr preferențial, se va limita la plajele de numerotație aferente localității unde are domiciliul.

9.2. Clientul confirmă că a citit și acceptat acești termeni și condiții. Utilizarea Serviciului de către Client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site și nici serviciile oferite prin intermediul său.